Waarschuwing ! Deze vermelding is verlopen. De ZZP'er is mogelijk niet meer beschikbaar

Corput Solutions vertegenwoordigd het project Professional

Bouw en Installatie Hoogerheide  

Professional

  • img
Locatie: Hoogerheide
Bespreekbaar

Een project, een verzameling unieke werkzaamheden,uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband, om binnen een vooraf bepaaldtijdsbestek en binnen een afgesproken budget een van tevoren gespecificeerdresultaat te realiseren. In de voorbereiding, begeleiding en oplevering zalCorput Solutions de spin in het project web zijn. Corput Solutionsvertegenwoordigt het doel van het project. De schakel tussen opdrachtgever(interne disciplines) en zijn externe toeleveranciers. Een succesvol project,groot of klein heeft op alle punten zijn gepaste tijd en aandacht nodig. Daaromis goede voorbereiding het halve werk. Dit is al vanaf de “definitie” van eenproject, het opstellen van een basic of design (“basic light”). Deze bevat alleeerste primaire ontwerp elementen en criteria voor verdere ontwikkeling van hetproject. De basic of design wordt up to date gehouden tijdens de verdereontwikkeling van het project. De basic of design moet een handboek zijn voorzowel interne als externe disciplines.

Initiatief

Bij de opdrachtgever begint de eerste stap, de aanzet tot een project.

Definitie

Het formuleren van de uitgangspunten en doelstellingen.

 Ontwerp

Een reeks activiteiten die binnen gestelde condities een vooraf bepaald resultaat moeten opleveren.

Voorbereiding

Een geheel van samenhangende activiteiten met een duidelijk begin en eindpunt in tijd.

Realisatie

Een groep mensen uit de organisatie(s) van verschillende vakgebieden die tijdelijk samenwerken om een bepaald doel te bereiken.

Implementatie

Invoering en ingebruikname van een nieuw systeem of beleid.

Nazorg

Kinderziektes oplossen, beheer voorbereiden en zorgen dat het resultaat van het project kan worden overgedragen aan de opdrachtgever.


NL099848557B01